LETS Privacy.

Privacy Regels LETS Ruilkring Emmen,

Contactgegevens:
Voor al je vragen of opmerkingen:
Mail naar LETS Denktank via onze Contact pagina

Persoonsgegevens die wij verwerken

LETS ruilkring Emmen verkrijgt en verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Ruilkring LETS Emmen kan alleen maar functioneren als de betrokkenen (leden) hun gegevens met elkaar kunnen/willen delen!
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze Contact pagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LETS ruilkring Emmen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Dit om de taak waarvoor LETS is opgericht uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

LETS ruilkring Emmen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LETS ruilkring Emmen) tussen zit. LETS ruilkring Emmen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Programmatuur;
HTML, Javascript, PHP en MYSQL

Systeem:
De gegevens worden opgeslagen op een eigen Server alsmede op een Server van 3e (webhosting)
Het benaderen van deze Servers gebeurd via een beveiligde verbinding (Secure Sockets Layer [SSL]).
De gegevens worden door middel van bovenstaande programmatuur verwerkt om op onze website te worden getoond. Om LETS te laten functioneren is het van belang dat LETS de gegevens kan verwerken en op de website kan tonen. De verwachte gevolgen voor de betrokkenen zijn: Betrokkenen (LETS leden) kunnen elkaar via deze gegevens benaderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De aan LETS verstrekte gegevens worden bewaard totdat de betrokkenen aangeeft dat zijn/haar gegevens verwijderd dienen te worden. Dit gebeurd op verzoek, Per email via onze Contact pagina, maar in ieder geval als de betrokkenen zich afmelden als LETS lid via onze Contact pagina!

Delen van persoonsgegevens met derden

LETS ruilkring Emmen deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LETS ruilkring Emmen gebruikt alleen technische en functionele Cookies. Een Cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De Cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt maar onthouden bijvoorbeeld niet jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor Cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Hiermee is inloggen niet meer mogelijk). Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bij het uit-loggen of afsluiten van je Browser worden onze Cookies verwijderd!

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LETS Ruilkring Emmen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in een computerbestand hebben naar jou, of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens doen via onze Contact pagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . LETS ruilkring Emmen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LETS ruilkring Emmen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, meld dit dan via onze Contact pagina

LETS ruilkring Emmen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Correspondentie en gegevens van LETS leden;
De door leden aan LETS verstrekte gegevens en/of correspondentie wordt bewaard totdat het betrokken lid aangeeft dat zijn/haar gegevens verwijderd dienen te worden. (Hiermee vervalt het lidmaatschap)
Dit gebeurd op verzoek, via onze Contact pagina, maar in ieder geval als de betrokkenen zich afmelden als LETS lid via onze Contact pagina!

Correspondentie en gegevens van niet leden:
Alle correspondentie met vragen of opmerkingen van niet leden worden 3 weken na ontvangs verwijderd/vernietigd, met uitzondering van correspondentie die nog in conversatie is over een bepaald onderwerp, deze worden na afsluiting van de conversatie direct verwijderd.

LETS 20 mei 2018